«Χέρι – χέρι» κυβέρνηση και ΣτΕ: «Πράσινο φως» για την πανεπιστημιακή αστυνομία

Ημερομηνία:

Διαφήμιση


Με τις «ευλογίες» του Συμβουλίου της Επικρατείας, η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία θα εγκατασταθεί σε πανεπιστημιακά campus στις 17 Μαΐου, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί.
 Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε σε διάσκεψη ότι δεν παραβιάζει τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων η σύσταση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας (Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων – ΟΠΠΙ), οι οποίες συγκροτούνται (και) από ειδικούς φρουρούς. Το αποτέλεσμα της διάσκεψης της Ολομέλειας του ΣτΕ γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του πρόεδρου Δημητρίου Σκαλτσούνη, μετά το πέρας της σχετικής διασκέψεως. 

Υπενθυμίζεται πως το ΣτΕ κλήθηκε να συζητήσει σχετικά με την συνταγματικότητα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, καθώς 10 σύλλογοι επιστημονικού διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Συλλόγων Φοιτητών, όπως και καθηγητών Πανεπιστημίων είχαν προσφύγει σε αυτό ζητώντας να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές οι αποφάσεις για την συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημίων (ΟΠΠΙ). 

Για τον λόγο αυτό, είχε πραγματοποιηθεί μαζική κινητοποίηση έξω από το κτίριο του ΣτΕ στις 11 Μαρτίου, μέσα από την οποία η φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα έδειξαν με σαφή τρόπο την εναντίωσή τους στις ΟΠΠΙ. 

Όλοι οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η σχετική απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη και η πράξη (31.5.2021) του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για την προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 1.030 Ειδικών Φρουρών με σκοπό τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημίων (ΟΠΠΙ). Ακόμη, οι προσφεύγοντες υποστήριζαν ότι η συγκρότηση των ΟΠΠΙ είναι αντίθετη στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ (νόμος 4777/2021) το οποίο θεσπίζει το άρθρο 16 του Συντάγματος, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην επιστημονική ελευθερία, στην ελευθερία της έρευνα και της διδασκαλίας, όπως προβλέπει και κατοχυρώνει το Σύνταγμα.

Ολόκληρη η απόφαση του ΣτΕ

«Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνήλθε σε διάσκεψη υποθέσεων α) συλλόγων μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, διοικητικού προσωπικού ΑΕΙ και φοιτητών ΑΕΙ, καθώς και μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, υποψηφίου διδάκτορος και φοιτητών ΑΕΙ, β) μελών ΔΕΠ, αμφοτέρων με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Κωνσταντία Λαζαράκη. Οι υποθέσεις αφορούν προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), καθώς και υπουργική απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών που προσλαμβάνονται για τη στελέχωση των ΟΠΠΙ. Οι υποθέσεις συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 11ης Μαρτίου 2022.

   Ι. Το Δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις, αφού, μεταξύ άλλων :

   1) Έκρινε ομοφώνως ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις βρίσκουν έρεισμα σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ειδικών φρουρών.

   2) Έκρινε ομοφώνως ότι η προσβαλλόμενη προκήρυξη αφορά πρόσληψη σε θέσεις ειδικών φρουρών, οι οποίες συνεστήθησαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 του ν. 4777/2021.

   3) Έκρινε (με μειοψηφία έξι μελών) ότι δεν παραβιάζει τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ (άρθρο 16 παρ. 1 και 5 Συντ., αντίστοιχα) η -πέραν της πρόβλεψης μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσώπων και υποδομών στα ΑΕΙ, αρμοδιότητας των ιδίων αυτών οργάνων (άρθρα 12-17 ν. 4777/2021)- σύσταση ΟΠΠΙ, οι οποίες συγκροτούνται (και) από ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται προς τούτο, λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, δεν φέρουν πυροβόλο όπλο και υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις πανεπιστημιακές αρχές και όργανα (άρθρα 18-20 ν. 4777/2021), διότι:

    α) όταν ο νομοθέτης εκτιμά ότι το δημόσιο συμφέρον, το οποίο συνίσταται στην προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας αλλά και στην ίδια τη διασφάλιση της ακώλυτης άσκησης της ακαδημαϊκής ελευθερίας, επιβάλλει την αστυνόμευση στους χώρους των ΑΕΙ σε συνέχεια σειράς προϊσχυσάντων ηπιότερων μέτρων ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού και της περιουσίας των ΑΕΙ, τα οποία κρίθηκαν από τον νομοθέτη απρόσφορα να υπηρετήσουν τους σκοπούς αυτούς, οι ως άνω συνταγματικές διατάξεις, στις οποίες δεν κατοχυρώνεται αυτοτελώς «άσυλο», δεν υποχρεώνουν τον νομοθέτη να αναθέτει στα ΑΕΙ τις αρμοδιότητες της τήρησης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ειδικότερες εκφάνσεις της οποίας αποτελούν η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, ασκούμενες κατά το Σύνταγμα από το Κράτος μέσω των σωμάτων ασφαλείας όπως η ΕΛΑΣ,

   β) δεν προβλέπεται συμμετοχή των ΟΠΠΙ σε διοικητικό όργανο των ΑΕΙ.

   4) Έκρινε ομοφώνως ότι από καμία διάταξη του ν. 4777/2021 δεν προκύπτει ότι τίθενται σε κίνδυνο οι λοιπές ατομικές ελευθερίες (συνδικαλιστική, ανάπτυξης της προσωπικότητας, προσωπική, κίνησης και εγκατάστασης), των οποίων γίνεται επίκληση.

   8) Έκρινε (με μειοψηφία τεσσάρων μελών) ότι στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4777/2021, καθώς και στην κείμενη νομοθεσία προσδιορίζονται η αποστολή, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ΟΠΠΙ, όπως επίσης περαιτέρω και τα προσόντα και κριτήρια πρόσληψης των ειδικών φρουρών, οι οποίοι θα στελεχώσουν τις ΟΠΠΙ* τα ζητήματα, περί των οποίων χορηγείται εξουσιοδότηση με τα άρθρα 18 παρ. 6 και 20 του ίδιου νόμου, επιβάλλεται από την ίδια την εξουσιοδοτική διάταξη να ρυθμισθούν όχι στο παρόν στάδιο της προκήρυξης διαγωνισμού πλήρωσης θέσεων ειδικών φρουρών για τη στελέχωση των ΟΠΠΙ ούτε στο στάδιο της εκπαίδευσης αυτών αλλά πριν από τη διάθεση ΟΠΠΙ στα ΑΕΙ.

   ΙΙ. Η δημοσίευση των αποφάσεων αναμένεται μέχρι τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους».

Στις 17 Μαΐου αναμένεται η εγκατάσταση των ΟΠΠΙ σε τρία πανεπιστημιακά campus.

Στις 17 Μαΐου αναμένεται η εγκατάσταση των 400 της πανεπιστημιακής αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα, το σχέδιο του υπ. Παιδείας φαίνεται πως είναι να τοποθετήσει μέλη της ΟΠΠΙ σε τρία πανεπιστημιακά κάμπους, σε ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και ΑΠΘ, προκειμένου να κάνουν περιπολίες. Από τον σχεδιασμό της κυβέρνησης «εξαιρούνται» οι σχολές που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, καθώς «στα μεμονωμένα κτίρια των ΑΕΙ είναι εύκολο να κληθεί η ΕΛΑΣ».

Ωστόσο, οι εικόνες που θα δούμε από τις 17 Μαΐου δεν είναι πρωτόγνωρες, καθώς η πρόβα τζενεράλε έχει ήδη γίνει. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ΑΠΘ χτυπούν φοιτητές και εργαζομένους, ενώ απαντούν σε κάθε διαμαρτυρία τους με χημικά και κρότου λάμψης με το πρόσχημα της περιφρούρησης των οικοδομικών εργασιών στο τμήμα Βιολογίας. Χθες ήταν οι άνδρες των ΜΑΤ που επιτέθηκαν σε φοιτητές, τους χτυπούσαν και τους έσερναν στο έδαφος, «αύριο» θα είναι οι άνδρες των ΟΠΠΙ. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εικόνας που κυβέρνηση και Πρυτανεία ΑΠΘ επιθυμούν να παγιωθεί είναι τα παρακάτω βίντεο: 

Πηγή: left.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Ούτε λεπτό χαμένο

Με ανανεωμένη σύνθεση και με αποφασιστικότητα να δοθεί η...

Τουρκικά αλιευτικά στις ακτές των Κυθήρων – Καμία αντίδραση από το ελληνικό λιμενικό

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ως...

Διονύσης Τεμπονέρας: Άρχισαν τα όργανα για μισθωτούς και επαγγελματίες

Οι εκλογές της 21ης Μαΐου ολοκληρώθηκαν και πριν ακόμα τελειώσει η...

Der Spiegel: Τα τρολ της ΝΔ και τα fake news

*Της Κάκης Μπαλή - Προχθές άλλαξε και δη με...
Διαφήμιση