Βασιλική Θάνου: Τι απαντά στα δημοσιεύματα περί δήθεν δικαίωσης Ντογιάκου

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Απάντηση στα «ψευδή δημοσιεύματα», όπως τα χαρακτηρίζει, δίνει η Βασιλική Θάνου σχετικά με την δήθεν δικαίωση του Ισίδωρου Ντογιάκου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του από την ίδια.

Όπως σαφέστατα προκύπτει από την απόφαση του, τονίζει η κα Θάνου στην ανακοίνωσή της, «το ΕΔΔΑ ούτε έκρινε ούτε αποφάσισε επί της προσφυγής Ντογιάκου κατά Ελλάδος. Αντίθετα αποφάσισε μόνο τη διαγραφή της προσφυγής από την λίστα των υποθέσεων, μετά από το αίτημα – δήλωση της Ελληνική Κυβέρνησης, διότι εκτίμησε ότι «μετά τη ρητή συμφωνία του προσφεύγοντος με τους όρους της δήλωσης της Κυβέρνησης, η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν φιλικός διακανονισμός μεταξύ των μερών». Επίσης, στην απόφαση του ΕΔΔΑ αναγράφεται ότι «μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις φιλικού διακανονισμού, η Κυβέρνηση υπέβαλε δήλωση, με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που εγείρονται από αυτές τις καταγγελίες και επιπλέον ζήτησαν από το Δικαστήριο να διαγράψει την προσφυγή».

Η Βασιλική Θάνου υποστηρίζει επίσης ότι: «αλλοιώνεται η απόφαση του ΕΔΔΑ και ως προς το ότι στα εν λόγω δημοσιεύματα παρουσιάζεται, κατά τρόπο ψευδέστατο και μεθοδευμένο, ότι η απόφαση του ΕΔΔΑ περί δήθεν δικαίωσης συνδέδεται με το πρόσωπό μου».
Όπως υπογραμμίζει, «το αληθές είναι, όπως προκύπτει και από την ίδια την απόφαση του ΕΔΔΑ ότι η προσφυγή του τότε εισαγγελέα εφετών Ισίδ. Ντογιάκου στρεφόταν κατά της πειθαρχικής κύρωσης , που επιβλήθηκε σε βάρος του με την απόφαση του Δευτεροβάθμιου – 9μελούς- Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, στη σύνθεση του οποίου ουδεμία συμμετοχή και ουδεμία ανάμειξη είχα και με την οποία απόφαση ο εγκαλούμενος τιμωρήθηκε, με την πειθαρχική ποινή στέρησης αποδοχών 40 ημερών, για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα (συμπεριφορά ανάρμοστη σε εισαγγελικό λειτουργό και κατάχρηση εξουσίας)».

Προσθέτει δε πως «στα εν λόγω δημοσιεύματα προφανώς ηθελημένα , παραποιείται το περιεχόμενο της απόφασης του ΕΔΔΑ και συνδέεται άμεσα το όνομά μου με την εν λόγω προσβαλλόμενη πειθαρχική απόφαση. Δηλαδή παρουσιάζεται ψευδώς στο κοινό ότι το ΕΔΔΑ έκρινε δήθεν ότι υπό την ιδιότητα μου ως τότε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενήργησα παράνομα, ενώ αυτό είναι ψευδέστατο».

Η απάντηση της Βασιλικής Θάνου στα σχετικά δημοσιεύματα

Απάντηση στα ψευδή δημοσιεύματα περί δήθεν «Δικαίωσης Ισ. Ντογιάκου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του από την Βασ. Θάνου».

Βασιλικής Θάνου ,Προέδρου Αρείου Πάγου επίτ. Πρώην Πρωθυπουργού

Είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω – σχολιάσω τα εν λόγω δημοσιεύματα, στα οποία, κατά τρόπο αδικαιολόγητο, άστοχο και αθέμιτο γίνεται ονομαστική αναφορά στο πρόσωπό μου και επιπλέον περιέχονται πλείστες ανακρίβειες ως εξής :

• Ουδεμία δικαίωση του προσφεύγοντος υπήρξε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως σαφέστατα προκύπτει από την απόφαση του, το ΕΔΔΑ ούτε έκρινε ούτε αποφάσισε επί της προσφυγής Ντογιάκου κατά Ελλάδος. Αντίθετα αποφάσισε μόνο τη διαγραφή της προσφυγής από την λίστα των υποθέσεων, μετά από το αίτημα – δήλωση της Ελληνική Κυβέρνησης, διότι εκτίμησε ότι «μετά τη ρητή συμφωνία του προσφεύγοντος με τους όρους της δήλωσης της Κυβέρνησης, η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν φιλικός διακανονισμός μεταξύ των μερών». Επίσης, στην απόφαση του ΕΔΔΑ αναγράφεται ότι «μετά από ανεπιτυχείς διαπραγματεύσεις φιλικού διακανονισμού, η Κυβέρνηση υπέβαλε δήλωση, με σκοπό την επίλυση των ζητημάτων που εγείρονται από αυτές τις καταγγελίες και επιπλέον ζήτησαν από το Δικαστήριο να διαγράψει την προσφυγή».

• Αλλοιώνεται η απόφαση του ΕΔΔΑ και ως προς το ότι στα εν λόγω δημοσιεύματα παρουσιάζεται, κατά τρόπο ψευδέστατο και μεθοδευμένο, ότι η απόφαση του ΕΔΔΑ περί δήθεν δικαίωσης συνδέδεται με το πρόσωπό μου.Το αληθές είναι, όπως προκύπτει και από την ίδια την απόφαση του ΕΔΔΑ ότι η προσφυγή του τότε εισαγγελέα εφετών Ισίδ. Ντογιάκου στρεφόταν κατά της πειθαρχικής κύρωσης , που επιβλήθηκε σε βάρος του με την απόφαση του Δευτεροβάθμιου – 9μελούς- Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, στη σύνθεση του οποίου ουδεμία συμμετοχή και ουδεμία ανάμειξη είχα και με την οποία απόφαση ο εγκαλούμενος τιμωρήθηκε, με την πειθαρχική ποινή στέρησης αποδοχών 40 ημερών, για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα (συμπεριφορά ανάρμοστη σε εισαγγελικό λειτουργό και κατάχρηση εξουσίας). Εν τούτοις, στα εν λόγω δημοσιεύματα προφανώς ηθελημένα , παραποιείται το περιεχόμενο της απόφασης του ΕΔΔΑ και συνδέεται άμεσα το όνομά μου με την εν λόγω προσβαλλόμενη πειθαρχική απόφαση. Δηλαδή παρουσιάζεται ψευδώς στο κοινό ότι το ΕΔΔΑ έκρινε δήθεν ότι υπό την ιδιότητα μου ως τότε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ενήργησα παράνομα, ενώ αυτό είναι ψευδέστατο.

• Στο εν λόγω δημοσιεύματα διατυπώνονται επίσης υπονοούμενα και αιχμές, που επίσης σαφώς συνδέονται με το πρόσωπό μου, αναφορικά με την «έκπτωση» του Εισαγγελέα Ντογιάκου, από τη θέση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ενώ, όπως όφειλε να γνωρίζει ο αρθρογράφος σας, προβλέπεται ρητά στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων ότι δεν δύναται να ασκεί καθήκοντα Διευθύνοντος σε Δικαστήριο ή Εισαγγελία, όποιος Δικαστικός Λειτουργός έχει τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτουν τα εξής εύλογα ερωτήματα, τα οποία δικαιούμαι και υποχρεούμαι να διατυπώσω τόσο ως θιγόμενο πρόσωπο από τα εν λόγω αναληθή δημοσιεύματα , όσο και ως πολίτης γενικότερα:

• Πότε και μεταξύ ποίων πραγματοποιήθηκαν οι αναφερόμενες στην απόφαση του ΕΔΔΑ διαπραγματεύσεις φιλικού διακανονισμού και για ποιους λόγους απέτυχαν; Υποβλήθηκε, άραγε και από ποιόν αίτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους -ΝΣΚ-, για να προηγηθεί σχετική (θετική) γνωμοδότηση, η οποία είναι νομικά απαραίτητη, για να επέλθει οποιοσδήποτε διακανονισμός εκ μέρους του Δημοσίου;

• Για ποιο λόγο η Ελληνική Κυβέρνηση δεν ανέμενε, όπως πράττει σε όλες τις υποθέσεις κατά Ελλάδος, να κρίνει και να αποφασίσει το ΕΔΔΑ εάν θα έπρεπε να γίνει δεκτή ή όχι η εκκρεμούσα ενώπιόν του προσφυγή, αλλά έσπευσε να δικαιώσει η ίδια η Κυβέρνηση τον Εισαγγελέα Ντογιάκο, αποδεχόμενη, κατά τρόπο αυθαίρετο, μονομερή και πρωτοφανή, τις αιτιάσεις του, ότι με την απόφαση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, είχε δήθεν παραβιασθεί το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ (ελευθερία της έκφρασης), καταβάλλοντας στον προσφεύγοντα, ως αποζημίωση, ποσό 7.000Ευρώ και ζητώντας από το ΕΔΔΑ να μην εκδώσει απόφαση επί της ουσίας και να διαγράψει την προσφυγή από τον κατάλογο υποθέσεων;

• Για ποιο λόγο η Κυβέρνηση επέλεξε να υπογράψει την εν λόγο δήλωση διακανονισμού τον Δεκέμβριο του 2022 δηλαδή κατά τη διάρκεια του κρίσιμου χρόνου, κατά τον οποίον ήταν σε εξέλιξη οι γνωστές έρευνες και διαφωνίες μεταξύ του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), σχετικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις τηλεφώνων; Η κυβέρνηση τότε βρισκόταν ήδη στην εξουσία επί τρισήμισυ (3,5) χρόνια, η δε προσφυγή Ντογιάκου είχε ήδη κατατεθεί στο ΕΔΔΑ πριν από έξι (6) χρόνια.

• Από ποιο μέλος της εκπροσωπήθηκε η Ελληνική Κυβέρνηση και ποιος υπέγραψε εκ μέρους της Κυβέρνησης την εν λόγω δήλωση διακανονισμού; Σε πολλές εφημερίδες (έντυπες και διαδικτυακές) αναγράφεται ότι τον προσφεύγοντα εισαγγελέα εκπροσώπησε δικηγόρος, η οποία είναι συνεργάτης του Υπουργού Γεραπετρίτη, στο δικηγορικό του γραφείο.

Πηγή: documentonews.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Το Leftdoor.eu συμμετέχει στην 24ωρη απεργία των ΜΜΕ

Το documentonews.gr, συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που εξήγγειλε για...

Φτάνει μια 24ωρη απεργία; Αντέχουμε 60 χρόνια μνημόνια;

*Του Δημήτρη Κωστάκου - Πυρετωδώς προετοιμάζονται ΓΣΕΕ, ΠΑΜΕ, Εργατικά...

Ένταση στη Μέση Ανατολή / Το Ισραήλ αποφάσισε: «Το χτύπημά μας κατά του Ιράν θα είναι επώδυνο»

«Επώδυνα» αντίποινα κατά του Ιράν αποφάσισε το μικρό υπουργικό...
Διαφήμιση