Παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση του Ν. Ανδρουλάκη

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Εν μέσω των διαρροών απ’ την Εξεταστική Επιτροπή και από τον Τύπο, ακόμα και τον φίλα προσκείμενο στην κυβέρνηση, ότι ο φάκελος της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη έχει καταστραφεί, ήρθε μια σημαντική παρέμβαση απ’ την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με ανακοίνωσή της, πριν από λίγες ημέρες, η ανεξάρτητη Αρχή διατάσσει τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να αναστείλουν την καταστροφή δεδομένων που αφορούν την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Το αίτημα αφορά τρεις τηλεφωνικούς αριθμούς και απευθύνεται στις εταιρείες WIND, VODAFONE και COSMOTE.

Μερικές ημέρες μετά την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ήρθε και η αποκαλυπτική κατάθεση του προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστου Ράμμου, που φέρεται να είπε ότι η καταστροφή του ηλεκτρονικού φακέλου Ανδρουλάκη έγινε στις 29 Ιουλίου με εντολή του πρώην διοικητή Παναγιώτη Κοντολέοντος. Δηλαδή την ημέρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε από την ΑΔΑΕ τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε γραπτό μήνυμα στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, λίγο διάστημα δηλαδή πριν την έναρξη των εσωκομματικών διαδικασιών, στη συσκευή του το οποίο τον καλούσε να πατήσει ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο, ο οποίος σύμφωνα με έκθεση του Citizens Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο χρησιμοποιείται ως δόλωμα για την εγκατάστασή του λογισμικού παρακολουθήσεων Predator στο κινητό του στόχου. Το μήνυμα έγγραφε επακριβώς: «Να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα φίλε, έχουμε να κερδίσουμε.» και ακολουθούσε ο σύνδεσμος, ο οποίος ήταν παραποίηση ιστοσελίδας.

Απόφαση του Προέδρου της Αρχής αριθ. 2/2022 (Μονοπρόσωπο όργανο):

Ο Πρόεδρος της Αρχής ως μονοπρόσωπο όργανο κατά τα άρθρα 17 παρ. 1 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα, 4 παρ. 3 περ. α΄ και 10 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής (ΦΕΚ Β΄879/25.02.2022) και των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’ και 8 του ν. 4624/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 58 παρ. 2 στ΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), εξέτασε την υπόθεση που αναφέρεται κατωτέρω στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Η Αρχή έλαβε υπ’ όψιν της τα παρακάτω:

1. Επειδή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/9312/03-08-2022 αναφορά/καταγγελία του ο Α κατέθεσε στην Αρχή έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας του … από την οποία προκύπτει ότι την … έλαβε στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με μοναδικό αριθμό συνδρομητή “…” σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), το οποίο εμφανίζεται πως έχει αποσταλεί από τον αριθμό “…” και δια του οποίου ο Α προσκαλείτο να επισκεφθεί ιστοσελίδα μέσω της οποίας θα γινόταν εγκατάσταση κατασκοπευτικού λογισμικού στην τερματική του συσκευή.

Η Αρχή εξετάζει τόσο την εν λόγω αναφορά όσο και αυτεπάγγελτα την εγκατάσταση λογισμικού σε τερματική συσκευή χρήστη χωρίς συγκατάθεση και τη σχετιζόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Επειδή κατά την αποστολή και χρήση SMS παράγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας δεδομένα κίνησης και θέσης τα οποία, εφόσον αναφέρονται σε φυσικό πρόσωπο, αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας για διαφόρους σκοπούς, μεταξύ των 2 οποίων και η τήρηση για τους σκοπούς που περιγράφονται στο Κεφ. Α’ του ν. 3917/2011.

3. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3917/2011 τα τηρούμενα για τους σκοπούς του νόμου αυτού δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία της επικοινωνίας και καταστρέφονται στο τέλος του χρονικού διαστήματος διατήρησης με αυτοματοποιημένη διαδικασία από τον πάροχο, εκτός από εκείνα στα οποία έχει αποκτηθεί νομίμως πρόσβαση. Συνεπώς, τα δεδομένα που έχουν παραχθεί κατά την αποστολή στις … του ανωτέρω σύντομου γραπτού μηνύματος και τηρούνται για τους σκοπούς του νόμου αυτού πρέπει να καταστραφούν μετά τις … .

4. Επειδή η Αρχή έχει με βάση το άρθρο 15 παρ. 4 περ. γ’ και 8 του ν. 4624/19 σε συνδυασμό με το άρθρο 58 παρ. 2 στ’ ΓΚΠΔ την αρμοδιότητα να εκδώσει αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή για άμεσο ολικό ή μερικό, προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας.

5. Επειδή η διαγραφή ή η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί μορφή επεξεργασίας με βάση το άρθρο 4 περ. 2 του ΓΚΠΔ.

6. Επειδή προκειμένου η Αρχή να ασκήσει τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες και να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων παρίσταται αναγκαία η διατήρηση και μη διαγραφή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένων κίνησης και δεδομένων θέσης).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΑΡΧΗ Διατάσσει τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε., VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως αναστείλουν την επεξεργασία της καταστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τους τηλεφωνικούς 3 αριθμούς που αναφέρονται παραπάνω και έχουν παραχθεί ή καταστεί αντικείμενο επεξεργασίας κατά την αποστολή του προαναφερθέντος σύντομου γραπτού μηνύματος την …, μέχρι εκδόσεως νέας απόφασης της Αρχής.

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Πηγή: left.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Φωτιές: Ενίσχυση δυνάμεων πυρόσβεσης στην Άνδρο – Νέα μέτωπα σε Εύβοια και Κομοτηνή

Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της...

Πυρκαγιές: Πολύ κακή αρχή κ. υπουργέ Κικίλια

Για καλή τύχη της κυβέρνησης, οι φωτιές ξεκίνησαν μετά τις εκλογές....
Διαφήμιση