Αναφορά βουλευτών κατά Νικολάου – Πράξεις διαφθοράς και ζημία του Δημοσίου άνω των 2 εκατ. ευρώ (Video)

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Μηνυτήρια αναφορά κατά της γενικής γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστος Σπίρτζης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Παύλος Πολάκης, οι οποίοι συνυπογράφουν την αναφορά προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατηγορούν τη Σοφία Νικολάου για πρόκληση ζημίας στο Δημόσιο η οποία ξεπερνά τα δύο εκατ. ευρώ. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η γενική γραμματέας υπέγραψε από τις 30 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 30 Μαρτίου 2021, 28 συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών για τις φυλακές της χώρας σε τιμές που υπερέβαιναν κατά πολύ όχι μόνο τις τιμές με τις οποίες άλλοι δημόσιοι Φορείς προμηθεύονταν κατά την ίδια χρονική περίοδο, αλλά ακόμη και τις εκάστοτε τιμές λιανικής πώλησης στην ελεύθερη αγορά.

Οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι η ζημία που έχει προκληθεί σε βάρος του Δημοσίου ανέρχεται με βαση μετριοπαθείς υπολογισμούς στο ποσό των 2.191.561,46 ευρώ και ζητούν από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει το ενδεχόμενο η Σοφία Νικολάου να έχει τελέσει πράξεις διαφθοράς. Κατά τους καταγγέλλοντες βουλευτές εξάλλου, η γενική γραμματέας ζημίωσε εν γνώσει της το Δημόσιο, αφού, σκοπίμως και κατ’ εξακολούθηση, προχωρούσε σε «σαλαμοποίηση» των έργων ώστε να μπορεί να προχωρά σε απευθείας αναθέσεις.

Σκόπιμο «σπάσιμο» των έργων για να μη γίνονται διαγωνισμοί

«Η καταγγελλόμενη» υποστηρίζουν στην αναφορά τους οι τρεις βουλευτές, «προκειμένου να αποφεύγει σκοπίμως την τήρηση των διατάξεων του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου οι οποίες εφαρμόζονται απαρέγκλιτα  σε κάθε σύμβαση άνω των 139.000 ευρώ και προβλέπουν διαγωνιστικές διαδικασίες ακόμη και σε επείγουσες περιπτώσεις προέβαινε τεχνηέντως στην κατάτμηση της εκάστοτε σύμβασης, ούτως ώστε να εμφανίζει την εκτιμώμενη αξία εκάστης εξ αυτών μικρότερη του ποσού των 139.000 ευρώ». Μέσω αυτής της μεθόδευσης, επισημαίνουν οι τρεις βουλευτές, η Σοφία Νικολάου, προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις, παρακάμπτοντας τη νομοθεσία, ακόμη  όμως και τις διατάξεις που εκτάκτως είχαν θεσπιστεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η γενική γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής  ανέθεσε το σύνολο των προμηθειών σε 14 εταιρείες. Είναι ενδιαφέρον ότι όπως είχε αποκαλύψει το Documento, μία από τις εταιρείες αυτές συστήθηκε μόλις την προηγούμενη μέρα υποβολής της προσφοράς της, δεν διέθετε γραφεία και υπαλλήλους και η οποία, πέραν της συγκεκριμένης ανάθεσης δεν έχει εμφανίσει καμία άλλη εμπορική δραστηριότητα σε κανέναν απολύτως τομέα. Παράλληλα φαίνεται από τις 14 εταιρίες στις οποίες η Σοφία Νικολάου ανέθεσε έργα, τροποποίησαν το καταστατικό τους λίγες ημέρες πριν από τις κατά περίπτωση αναθέσεις από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, προκειμένου να περιλάβουν στους  εταιρικούς τους σκοπούς το εκάστοτε υπό ανάθεση αντικείμενο. Ακόμη τέσσερις εταιρείες δεν είχαν συναφή δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα, καθώς ασχολούνταν κατά κύριο επάγγελμα με εντελώς άσχετα αντικείμενα, μία ακόμη εταιρεία δεν είχε καμία απολύτως (προγενέστερη ή μεταγενέστερη) συμμετοχή σε οιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας του Δημοσίου με ομοιογενή αγαθά, και τέλος, τρεις εταιρείες εμφανίζονταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα με τις υπό κρίση αναθέσεις να προσφέρουν (είτε στις ιστοσελίδες τους είτε ως συμμετέχουσες σε έτερους δημόσιους διαγωνισμούς) τα ίδια είδη σε χαμηλότερες τιμές.

Σκανδαλώδεις αναθέσεις

Χρήστος Σπίρτζης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Παύλος Πολάκης καταγράφουν αναλυτικά τα παραδείγματα, πολλά από τα οποία έχει αποκαλύψει το Documento και το documentonews.gr. Σύμφωνα με στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στη μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μόνο μία εταιρεία εισέπραξε 506.740 ευρώ για την απολύμανση των 34 φυλακών της χώρας., του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και των 120 υπηρεσιακών τους οχημάτων, καθώς και για την απεντόμωση και μυοκτονία των ίδιων καταστημάτων κράτησης. Η εν λόγω εταιρία, αναφέρεται στην αναφορά των τριών βουλευτών, πήρε το έργο με τρεις διαδοχικές αποφάσεις της Σοφίας Νικολάου, οι οποίες είναι παράνομες αφού το ποσό της κάθε ανάθεσης ξεπερνούσε κατά πολύ το όριο των 139.000 ευρώ.

Περαιτέρω όμως, η συγκεκριμένη εταιρία δεν είχε καμία απολύτως σχέση με απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μυοκτονίες, ενώ οι συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, είναι μόνες που έχει συνάψει ποτέ με το Δημόσιο. Ερωτηματικά προκαλεί και το γεγονός ότι η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της με την οποία προστέθηκε στους σκοπούς της η παροχή υπηρεσιών καθαρισμών και απολυμάνσεων, δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μία ημέρα μετά την ημερομηνία της πρώτης ανάθεσης. Τέλος, έχει ενδιαφέρον ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν διέθετε καν την ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, ούτε όμως περιλαμβανόταν στο δημόσιο μητρώο των αδειοδοτημένων εταιρειών για πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καίτοι τούτο είναι εκ του νόμου προαπαιτούμενο για την ανάληψη και εκτέλεση αυτών.

Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι η ανάδοχος δεν εκτέλεσε η ίδια το έργο που ανέλαβε αλλά το ανέθεσε σε υπεργολάβους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι τρεις βουλευτές, «τρεις από τις οκτώ εταιρείες – υπεργολάβους είχαν παράσχει και στο παρελθόν αντίστοιχες υπηρεσίες σε Καταστήματα Κράτησης ανά την επικράτεια, με χρεώσεις ανά εφαρμογή στο 1/3 ή ακόμη και στο 1/4 του ποσού που δαπανήθηκε με την υπό κρίση ανάθεση για κάθε Κατάστημα». Σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνυτήριας αναφοράς, προκύπτει ότι «για μία εφαρμογή απολύμανσης και μία εφαρμογή απεντόμωσης/μυοκτονίας για τις οποίες η Γ.Γ.Α.Π κατέβαλε 326.940 ευρώ, τα Καταστήματα Κράτησης κατέβαλαν αντίστοιχα, με αυτοτελείς συμβάσεις, το συνολικό ποσό των 38.858,07 ευρώ, με την διαφορά, συνεπώς, να ανέρχεται σε 288.081,93 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημία του Δημοσίου».

Περισσότερα κραυγαλέα παραδείγματα

Εκτός του παραπάνω απολύτως ενδεικτικού παραδείγματος, στην αναφορά τεκμηριώνεται ο τρόπος ζημίωσης του Δημοσίου από κάθε μία ανάθεση στην οποία προχώρησε η Σοφία Νικολάου. Είναι για παράδειγμα χαρακτηριστικό ότι εταιρεία η οποία εισέπραξε 213.400 ευρώ για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και ειδών καθαρισμού και απολύμανσης για όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, ιδρύθηκε κατά την αναφορά, αποκλειστικά για να αναλάβει την εν λόγω προμήθεια. Η εταιρεία συστήθηκε συγκεκριμένα μόλις ημέρα πριν από την υποβολή της “προσφοράς” της προς τη Γ.Γ.Α.Π. Και σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία, δεν εμφανίζεται να έχει γραφεία ή υπαλλήλους, δεν έχει καταθέσει ισολογισμό και ούτε βέβαια έχει συνάψει ποτέ στο παρελθόν άλλη σύμβαση με το Δημόσιο. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι βεβαίως και το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρίας υποβλήθηκε πριν το Δημόσιο δεσμεύσει το ποσό. Δηλαδή, η συσταθείσα στις 29.03.2020 εταιρεία υπέβαλε στις 30.03.2020 προσφορά ύψους 213.400€ για προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών ατομικής υγιεινής για τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας, χωρίς να υπάρχει καν σχετική απόφαση από την αρμόδια Υπηρεσία περί της δήθεν ανάγκης προμήθειας αυτών.

Μεταξύ άλλων η Σοφία Νικολάου δαπάνησε και 366.000 ευρώ τα οποία διατέθηκαν σε τρεις εταιρίες οι οποίες προμήθευσαν τις φυλακές με χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης. Και σ’ αυτήν την περίπτωση όμως, οι δύο από τις τρεις εταιρείες υπέβαλαν την προσφορά τους πριν από τις σχετικές αποφάσεις της Γ.Γ.Α.Π. για δέσμευση πίστωσης του εκάστοτε ποσού δαπάνης, ενώ οι τιμές στις οποίες συμφώνησε το Δημόσιο ήταν εξόφθαλμα υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που κατά την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο άλλοι δημόσιοι Φορείς, Οργανισμοί, και Ν.Π.Δ.Δ προμηθεύτηκαν τις χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης. Οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τεκμηριώνουν στην αναφορά τους, ότι απ’ αυτήν και μόνο την περίπτωση προκλήθηκε ζημία ύψους 236.400 ευρώ. Σε άλλες περιπτώσεις, τις οποίες οι βουλευτές καταγράφουν αναλυτικά, εντοπίζουν ζημία του Δημοσίου που ανέρχεται σε πολλές χιλιάδες ευρώ κατά περίπτωση. Το συνολικό ποσό που εκτιμούν πως η Σοφία Νικολάου έχει ζημιώσει το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε 2.191.561,46  ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό ζητούν την ποινική δίωξη κάθε υπευθύνου.

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

8 Δεκέμβρη 2008 / 15 χρόνια από την εξέγερση που τάραξε την Ελλάδα

Ηδιαδήλωση φουντώνει.Ο Αλέξης έπεσε νεκρός αλλά είναι ζωντανός.Ζεστό αίµα...

Αντιδημοκρατική δυσανεξία της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Με αφοπλιστικό τρόπο ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης παραδέχτηκε χθες...

2023: Ένας πλανήτης αλυσοδεμένος στα χρέη

*Γράφει η Έλλη Πετρίδη - Σε επικίνδυνη πορεία βρίσκεται...

Μέση Ανατολή: Σφυροκόπημα από το Ισραήλ στη νότια Γάζα – «Στόχος οι υπόγειες σήραγγες»

Η Γάζα φλέγεται για ακόμη ένα 24ωρο, με τον ισραηλινό στρατό...
Διαφήμιση