Με επιστολή τους 60 ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν φτηνή και αξιοπρεπή στέγαση στην Ε.Ε.

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Κοινή επιστολή 60 Ευρωβουλευτών προς την Κομισιόν με αίτημα την αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους τους πολίτες εντός της ΕΕ

• Την επιστολή συνυπογράφουν ο Δημ. Παπαδημούλης, η Ελ. Κουντουρά και ευρωβουλευτές από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα – Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι, ΕΛΚ


• «Η σημερινή κρίση του κόστους ζωής, με τον υψηλό πληθωρισμό και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, έχει επιδεινώσει την κατάσταση τόσο για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα όσο και για τη μεσαία τάξη»

• «Η ανάγκη για αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση έχει αυξηθεί, γι’ αυτό και χρειαζόμαστε συντονισμένη προσέγγιση για να το διασφαλίσουμε σε επίπεδο ΕΕ – Το έχει ζητήσει το Ευρωκοινοβούλιο με σχετικό ψήφισμά του από τον Ιανουάριο του 2021».


Το αίτημα για αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους τους πολίτες εντός της ΕΕ επαναφέρουν με κοινή επιστολή τους προς την Κομισιόν 60 ευρωβουλευτές. Την επιστολή προς τους Επιτρόπους Σμιτ και Ρέιντερς συνυπογράφει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Δημήτρης Παπαδημούλης, και ευρωβουλευτές από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα – από την Αριστερά, τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους, τους Φιλελεύθερους μέχρι και την κεντροδεξιά.

Υπενθυμίζοντας την κοινή ευρωπαϊκή φιλοδοξία για τερματισμό της έλλειψης στέγης έως το 2030, οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν πως «η σημερινή κρίση του κόστους ζωής, με τον υψηλό πληθωρισμό και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, έχει επιδεινώσει την κατάσταση, τόσο για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα όσο και για τη μεσαία τάξη». Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν πως «για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, η τρέχουσα εκτίναξη των τιμών έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των κινδύνων αποκλεισμού από τη στέγαση και της φτώχειας». Την ίδια στιγμή, «ένα αυξανόμενο ποσοστό νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος παλεύει με το αυξανόμενο κόστος ζωής και χρειάζεται να δαπανήσει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση». Πρόσφατη έκθεση του Eurofound – με τίτλο: ‘’μη προσιτές οικονομικά και ανεπαρκείς κατοικίες στην Ευρώπη’’- προειδοποιεί μάλιστα, πως «αυτή η κατηγορία των νοικοκυριών βρίσκεται σε επισφαλή θέση».

«Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση για να διασφαλίσουμε σε επίπεδο ΕΕ αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετικό ψήφισμά του την 21η Ιανουαρίου 2021» επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, στην επιστολή τους οι 60 ευρωβουλευτές που συνυπογράφουν την επιστολή.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή (μεταφρασμένη στα ελληνικά):

Αγαπητέ Επίτροπε Reynders,
Αγαπητέ Επίτροπε Schmit

Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει στεγαστική κρίση. Στην επίκαιρη συζήτηση με θέμα την αξιοπρεπή στέγαση για όλους, που διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Επίτροπος Schmitκαι ευρωβουλευτές από ένα ευρώ πολιτικό φάσμα, αναγνώρισαν την ανάγκη να υπάρξει δράση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ραγδαία αυξανόμενου κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια, την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα των εργαζομένων έχουν παραμείνει προσκολλημένοι πίσω.

Η σημερινή κρίση του κόστους ζωής, με τον υψηλό πληθωρισμό και την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, έχει επιδεινώσει την κατάσταση, τόσο για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα όσο και για τη μεσαία τάξη. Για τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, η τρέχουσα εκτίναξη των τιμών έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των κινδύνων αποκλεισμού από τη στέγαση και της φτώχειας. Ο αριθμός των αστέγων εκτιμάται πλέον σε 895 χιλιάδες, παρά την κοινή μας ευρωπαϊκή φιλοδοξία να τερματίσουμε την έλλειψη στέγης έως το 2030. Το ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού που δεν είναι σε θέση να κρατήσει του σπίτι του επαρκώς ζεστό αυξήθηκε από 6,9% το 2021 σε 9,3% το 2022.

Ένα αυξανόμενο ποσοστό νοικοκυριών μεσαίου εισοδήματος παλεύει με το αυξανόμενο κόστος ζωής και χρειάζεται να δαπανήσει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Το Eurofoundστην πρόσφατη έκθεσή του: «μη προσιτές οικονομικά και ανεπαρκείς κατοικίες στην Ευρώπη», προειδοποίησε ότι αυτή η κατηγορία των νοικοκυριών βρίσκεται σε επισφαλή θέση: διότι δεν είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά τη στεγαστική αγορά, αλλά επίσης δεν έχουν συχνά πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση. Ο ΟΟΣΑ διαπίστωσε ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί τρεις φορές πιο γρήγορα από το εισόδημά τους.

Χρειαζόμαστε μια συντονισμένη προσέγγιση για να διασφαλίσουμε σε επίπεδο ΕΕ αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετικό ψήφισμά του την 21η Ιανουαρίου 2021.

Υπάρχουν πολλοί τομείς που απαιτείται δράση, όμως με αυτή την επιστολή καλούμε την Επιτροπή συγκεκριμένα, να προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας-στόχου της κοινωνικής στέγασης στην απόφαση 2012/21/ΕΕ της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Στο προαναφερθέν ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προειδοποίησε ότι ένας στενός ορισμός της κοινωνικής στέγασης που την προσδιορίζει μόνο σε «στέγαση για ασθενέστερους πολίτες ή κοινωνικά λιγότερο ευνοημένες ομάδες, οι οποίες λόγω περιορισμών φερεγγυότητας δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν στέγαση σε συνθήκες αγοράς» είναι περιοριστικός και εμποδίζει την ικανότητα των κρατών μελών να καθορίσουν την Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Στην ίδια έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προέτρεψε την Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό της ομάδας-στόχου της κοινωνικής και της χρηματοδοτούμενης από το δημόσιο στέγασης στους κανόνες για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, ώστε να επιτραπεί στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν τη στέγαση για όλες τις ομάδες των οποίων οι ανάγκες για αξιοπρεπή και προσιτή στέγαση δεν μπορούν εύκολα να καλυφθούν υπό τους όρους της αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση στους πλέον ασθενέστερους.

Μέχρι στιγμής, και παρά τον συνεχιζόμενο έλεγχο καταλληλόλητας για την απόφαση της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η ανάγκη για οικονομικά πιο προσιτή στέγαση έχει αυξηθεί. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η απόφαση της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) περιορίζει την ικανότητα των κρατών μελών να παρέχουν οικονομικά προσιτή στέγαση σε όλες τις ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Η αναθεώρηση αυτής της απόφασης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής και οικονομικά προσιτή στέγαση για όλους τους πολίτες εντός της ΕΕ. Ανυπομονούμε να λάβουμε την απάντησή σας και να ακούσουμε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα ληφθούν σε σχέση με αυτή την απόφαση.

Με εκτίμηση,

Οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές

Dimitrios Papadimoulis (LEFT), Elena Kountoura (LEFT), Martin Schirdewan (LEFT), Marc Angel (S&D), Agnes Jongerius (S&D), Kim van Sparrentak (Greens-EFA), Esther de Lange (EPP), Samira Rafaela (Renew), Rene Repasi (S&D), Milan Brglez (S&D), Estrella Dura Ferrandis (S&D), Helmut Scholz (LEFT), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Andreas Schieder (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Klara Dobrev (S&D), Jordi Sole (Greens-EFA), Anja Haga (EPP), Nora Mebarek (S&D), Katrin Langensiepen (Greens-EFA), Dennis Radtke (EPP), Robert Biedron (S&D), Maria Soraya Rodriguez Ramos (Renew), Alicia Homs Ginel (S&D), Anna Donath (Renew), Billy Kelleher (Renew), Jeroen Lenaers (EPP), Gabrielle Bischoff (S&D), Joao Albuquerque (S&D), Vera Tax (S&D), Carmen Avram (S&D), Katerina Konečná (LEFT), Mounir Satouri (Greens-EFA), Damien Carême (Greens-EFA), Idoia Villanueva (LEFT), Thijs Reuten (S&D), Maria Eugenia Rodriguez Palop (LEFT), Mohammed Chahim (S&D), Rasmus Andresen (Greens-EFA), Alex Agius Saliba (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Lina Galvez Munoz (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Jaroslaw Duda (EPP), Leila Chaibi (LEFT), Evelyn Regner (S&D), Pedro Marques (S&D), Ciaran Cuffe (Greens-EFA), Ernest Urtasun (Greens-EFA),  Malte Gallée (Greens-EFA), Barry Andrews (Renew), Rosa D’Amato (Greens-EFA), Monika Vana (Greens-EFA), Marisa Matias (LEFT), José Gusmão (LEFT), Ville NIINISTÖ (Greens-EFA), Tineke Strik (Greens-EFA), Anna Miranda (Greens-EFA), Bas Eickhout (Greens-EFA), Toine Manders (EPP)  

Πηγή: efsyn.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Γ. Τσίπρας: Αν δεν έχουμε συνεννόηση με Κασσελάκη, να βρούμε ένα άλλο πρόσωπο

Ο Γιώργος Τσίπρας έθεσε δημόσια θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο διευθυντής της ΚΟ...

Μητσοτάκης άθλια ψευδόμενος στη συνάντηση με την Μέτσολα

Σε άθλια ψευδολογία επιδόθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια...

Εξεταστική για Τέμπη: Αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη ΝΔ για συγκάληψη

Αποχώρησαν από την Εξεταστική ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας την...
Διαφήμιση