Ηχηρό ράπισμα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σωματείων Μηχανοδηγών

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Προδιαγεγραμμένο μοιάζει το δυστύχημα καθώς οι ιθύνοντες γνώριζαν για την κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η επιστολή προς την Ευρωπαία επίτροπο Μεταφορών, Αντίνα Βαλεάν, από την Ευρωπαική Ομοσπονδία Σωματείων Μηχανοδηγών φανερώνει τις ελλείψεις στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ελλάδας που ήταν γνωστές, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθύτατη αγανάκτησή τους «για ένα γεγονός που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί και δεν πρέπει να επιτραπεί να ξανασυμβεί».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Juan Jesus Garcia Fraile αποδίδει τη σιδηροδρομική τραγωδία σε ένα «επίμονο μοτίβο αμέλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου», το οποίο «αφήνει τους Έλληνες εργαζόμενους και χρήστες των σιδηροδρομικών μεταφορών ευάλωτους σε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα».

Ολόκληρη η επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σωματείων Μηχανοδηγών

«Μετά το τραγικό δυστύχημα στην Ελλάδα, εκφράζουμε τη βαθύτατη αγανάκτησή μας για ένα γεγονός που δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί και δεν πρέπει να επιτραπεί να ξανασυμβεί.

Για άλλη μια φορά, λαμβάνει χώρα η αναζήτηση των ενόχων. Αντί να αναλυθούν και να εντοπιστούν σε βάθος τα αίτια και να εφαρμοστούν, κατά συνέπεια, τα μέσα για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.

Όλοι γνωρίζουμε τις σοβαρές ελλείψεις στη σιδηροδρομική υποδομή, όπως και στο ελληνικό σιδηροδρομικό σύστημα, οι οποίες έχουν αναφερθεί σε πολλά fora. Η εφαρμογή τους θα είχε αποτρέψει το ατύχημα αυτό και δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Η ενίσχυση των εκτιμήσεων κινδύνου πρέπει να απαιτείται σε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα, επιτρέποντάς τους να εφαρμόσουν τα μέσα που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα ξανασυμβεί τέτοιο ατύχημα.

Εκφράζουμε την απερίφραστη καταδίκη μας για το επίμονο μοτίβο αμέλειας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο αφήνει τους Έλληνες εργαζόμενους και χρήστες των σιδηροδρομικών μεταφορών ευάλωτους σε αυτή τη θλιβερή πραγματικότητα.

Η άμεση δράση είναι απολύτως απαραίτητη, εφαρμόζοντας πρακτικές που αφορούν την ενσωμάτωση των Ανθρώπινων και Οργανωτικών Παραγόντων των Σιδηροδρόμων σύμφωνα με την Κουλτούρα Δίκαιης Ασφάλειας».

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τα μέτρα της κυβέρνησης 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη τίθενται στο στόχαστρο των ερευνών όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, αλλά και όλοι οι εργολήπτες, συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.

Δέκα μέρες μετά το δυστύχημα, το απόγευμα της Παρασκευής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν από χορήγηση ειδικής σύνταξης και διαγραφή τραπεζικών κι άλλων οφειλών, μέχρι δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο και διευκολύνσεις για σπουδαστές για τις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και τους σοβαρά τραυματίες.

Αναλυτικά τα μέτρα 

1) Καταβάλλεται ειδική σύνταξη υπέρ των οικογενειών μέλος ή μέλη των οποίων απεβίωσαν, καθώς και σε όσους τυχόν επέλθει μόνιμη αναπηρία άνω του 50%, εξαιτίας του δυστυχήματος. Η σύνταξη, για κάθε πρόσωπο που απεβίωσε, επιμερίζεται στον/στη σύζυγο και στα τέκνα ή σε περίπτωση μη ύπαρξης συζύγου και τέκνων, επιμερίζεται στους γονείς. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και καταβάλλεται αναδρομικά από 1η Μαρτίου, ανεξαρτήτως άλλων εισοδημάτων ή λήψης άλλης σύνταξης. Το ποσό της ειδικής σύνταξης προσδιορίζεται μηνιαίως στο τετραπλάσιο της εθνικής σύνταξης και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, με την αύξηση της εθνικής σύνταξης. Την αρμοδιότητα έκδοσης των συντάξεων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2) Οι εκκρεμείς -κατά την 31/03/2023- ατομικές οφειλές των συγγενών (γονέων, συζύγων ή προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνων και αδελφών) των θανόντων, των προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50% και των συγγενών τους, καθώς και των προσώπων που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ, προς την φορολογική αρχή και τα ασφαλιστικά ταμεία, διαγράφονται. 

3) Σε συνεννόηση με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους διαχειριστές δανείων, κατόπιν πρωτοβουλίας τους, δανειακές υποχρεώσεις για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες απορρέουν από συμβάσεις στεγαστικών ή προσωπικών δανείων, ανεξάρτητα εάν οι οφειλές αυτές εξυπηρετούνται ή μη, διαγράφονται.

4) Οι κληρονόμοι προσώπων που απεβίωσαν συνεπεία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς.

5) Δίνεται το δικαίωμα διορισμού στον Δημόσιο Τομέα για ένα μέλος των οικογενειών των θανόντων, έως και β’ βαθμού συγγένειας. Δικαίωμα διορισμού έχουν και τα πρόσωπα που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή/και υπέστησαν μόνιμη αναπηρία άνω του 50%. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον σύζυγο ή στα τέκνα, ή άλλως σε έναν από τους γονείς ή σε ένα από τα αδέλφια τους.

6) Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, προς επίσπευση καταβολής των αποζημιώσεων, θα ληφθεί νομοθετική μέριμνα για τη διευκόλυνση της εκτελεστότητας των αποφάσεων από τον πρώτο βαθμό. Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν νομική βοήθεια στα θύματα και στους συγγενείς τους, εφόσον το επιθυμούν.

7) Όλοι οι επιβαίνοντες φοιτητές καθώς και οι φοιτητές που είναι τέκνα, σύζυγοι ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%, δικαιούνται μετεγγραφή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος σε αντίστοιχο τμήμα άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ). 

8) Όλοι οι ανωτέρω φοιτητές προτεραιοποιούνται όσον αφορά τη στέγαση στις φοιτητικές εστίες των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων και τους παρέχεται δωρεάν σίτιση, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

9) Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ετών 2023, 2024, 2025 (τακτικές και επαναληπτικές), θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις περί προσαύξησης μοριοδότησης για τους επιβαίνοντες καθώς και για τα τέκνα, συζύγους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αδέλφια και γονείς θανόντων ή προσώπων που υπέστησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

10) Καλύπτονται πλήρως από τον ΕΟΠΠΥ, οι δαπάνες νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών σε υλικά και υπηρεσίες, σε όλες τις δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τα έξοδα μετάβασης σε δομές αποκατάστασης του εξωτερικού χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή.

11) Παρέχεται δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών και των επιβαινόντων, δια ζώσης και κατ’οίκον, μέσα από το δίκτυο δομών ψυχικής υγείας του ΕΣΥ, καθώς και τηλεφωνικά μέσω της Δωρεάν Εθνικής Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, με την ειδική επιλογή 3.
Οι ανωτέρω δράσεις υποστηρίζονται από τα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

Με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΟΣΕ, λίγους μήνες πριν το πολύνεκρο τροχαίο στα Τέμπη, έχει προχωρήσει σε μία κυνική ομολογία για την κατάσταση στο σιδηροδρομικό δικτύου.

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Πατέρας τον περασμένο Μάιο έλεγε ότι δεν γινόταν η απαραίτητη συντήρηση καθώς δεν υπήρχαν χρήματα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλές βλάβες στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Μάλιστα αναφερόταν και στα ποσά που απαιτούνταν για την προληπτική συντήρηση που ήταν στα 50 εκατ. ευρώ, με τον οργανισμό να λαμβάνει το 2022 25 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Μεταφορών.

► Κανένα δρομολόγιο της Hellenic Train, συμπεριλαμβανομένων και των δρομολογίων του Προαστιακού της Αθήνας δεν θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (11/03).

Πηγή: efsyn.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Ένας άλλος κόσμος μετά το χτύπημα του Ιράν στο Ισραήλ

*Του Θέμη Τζήμα - Ξεκινούμε με ένα άρθρο του Chaim Levinson, στη Haaretz με...

Η ΝΔ ξεκίνησε την επιχείρηση τρομοκράτησης των ψηφοφόρων – ΣΥΡΙΖΑ: “Το παραμύθι δεν έχει δράκο”

Σε δεινή θέση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία,...

Έντονη κριτική Νάσου Ηλιόπουλου στη Λίνα Μενδώνη: Έχετε μίσος για τους αρχαιολόγους

*Του Γεράσιμου Λιβιτσάνου - Έντονη κριτική στη στάση της...
Διαφήμιση