Η εξωτερική πολιτική του Πούτιν – Τι λέει για Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα και Ευρώπη

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Μια νέα έκδοση για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, η οποία εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Το έγγραφο καθορίζει τους τομείς προτεραιότητας, τους σκοπούς και τους στόχους των διεθνών δραστηριοτήτων της χώρας και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και άλλα υπουργεία και υπηρεσίες της χώρας.

Η Ρωσία είναι μια ξεχωριστή χώρα-πολιτισμός, προπύργιο του ρωσικού κόσμου και ένα από τα κυρίαρχα κέντρα της παγκόσμιας ανάπτυξης, και υπό το φως των μη φιλικών ενεργειών της Δύσης θα υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην ανάπτυξη «με όλα τα διαθέσιμα μέσα», σύμφωνα με τη νέα αντίληψη.

Η Μόσχα θεωρεί την τρέχουσα πορεία των ΗΠΑ ως την κύρια πηγή κινδύνων όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Σκοπεύει να εξαλείψει τα «απομεινάρια της κυριαρχίας» της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της, ενώ αντί για συνεργασία με τις δυτικές χώρες, ενδιαφέρεται πλέον μόνο για μια ειρηνική συνύπαρξη.

Στο έγγραφο τονίζεται ότι η Ρωσία θα οικοδομήσει σχέσεις με άλλα κράτη ανάλογα με την πολιτική τους απέναντί της και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της τόσο για την απόκρουση όσο και για την αποτροπή επιθέσεων εναντίον της ή των συμμάχων της.

Το έγγραφο για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας αριθμεί 42 σελίδες και αποτελείται από έξι ενότητες, περιλαμβάνοντας 76 ρήτρες. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού και αντιπροσωπεύει ένα πλέγμα απόψεων σχετικά με τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, τις βασικές αρχές, τους στρατηγικούς στόχους, τα κύρια καθήκοντα και τους τομείς προτεραιότητας της εξωτερικής της πολιτικής.

Η νομική βάση της έννοιας του κειμένου συγκροτείται από το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τις γενικά αναγνωρισμένες αρχές και κανόνες του διεθνούς δικαίου, τις διεθνείς συνθήκες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τους ομοσπονδιακούς νόμους και άλλες κανονιστικές νομικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες των κρατικών υπηρεσιών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, επεξεργάζεται ορισμένες διατάξεις της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και λαμβάνει υπόψη τις κύριες διατάξεις άλλων εγγράφων στρατηγικού σχεδιασμού που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις.

Αναλυτικά, τα βασικά σημεία της νέας Ρωσικής Εξωτερικής Πολιτικής:

Ο ρόλος της Ρωσίας στον κόσμο

Ο πρόεδρος της Ρωσίας καθορίζει τις κύριες κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και την εκπροσωπεί στις διεθνείς σχέσεις.

Ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας ενδιαφέρεται για εποικοδομητικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει το καθήκον να αντιμετωπίσει τις αντιρωσικές δραστηριότητες ξένων κρατών και των ενώσεών τους.

Η Ρωσία θα υπερασπιστεί το δικαίωμά της να υπάρχει με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Η Ρωσία είναι μια ξεχωριστή χώρα-πολιτισμός, μια τεράστια δύναμη της Ευρασίας και του Ευρω-Ειρηνικού, ένα προπύργιο του ρωσικού κόσμου. Διαδραματίζει μοναδικό ρόλο στη διατήρηση της παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων και στη διασφάλιση της ειρηνικής ανάπτυξης της ανθρωπότητας.

Η Ρωσική Ομοσπονδία στοχεύει στην αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Ρώσων στο εξωτερικό και στην ενίσχυση της θέσης της ρωσικής γλώσσας στον κόσμο.

Η στάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας απέναντι σε άλλα κράτη θα καθορίζεται από τη φύση της πολιτικής τους – εποικοδομητική, ουδέτερη ή μη φιλική.

Η Ρωσία, δεδομένης της αποφασιστικής συμβολής της στη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα από τα κυρίαρχα κέντρα της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Η Ρωσική Ομοσπονδία σκοπεύει να δώσει προτεραιότητα στη στρατηγική αποτροπή για την αποτροπή πυρηνικών συγκρούσεων. Η ενίσχυση των διεθνών συνθηκών στους τομείς της στρατηγικής σταθερότητας και του ελέγχου των εξοπλισμών θα αποτελέσει προτεραιότητα για τη Μόσχα.

Η νέα αντίληψη αλλάζει αισθητά την αξιολόγηση των κύριων τάσεων και προοπτικών του σύγχρονου κόσμου: Υφίσταται πλέον «επαναστατικές» και όχι «βαθιές» αλλαγές, τα «στοιχεία των φαινομένων κρίσης» στην παγκόσμια οικονομία έχουν μετατραπεί σε «κρίση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης» και ο αυξημένος ανταγωνισμός έχει μετατραπεί σε «υβριδικό πόλεμο» των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους κατά της Ρωσίας.

Τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας και οι στρατηγικοί στόχοι

Η νέα αντίληψη προσθέτει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σχετικά με τα εθνικά συμφέροντα, τους στρατηγικούς στόχους και τους κύριους στόχους της Ρωσίας.

Τα εθνικά συμφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προστασία της συνταγματικής τάξης, της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της χώρας από «καταστροφικές ξένες επιρροές», των πολιτών και των οργανώσεων από «ξένες παράνομες καταπατήσεις» και της κοινωνίας στο σύνολό της από «πληροφοριακές και ψυχολογικές επιρροές» από το εξωτερικό.

Το έγγραφο προσδιορίζει τρεις στρατηγικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής: Τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ρωσίας, τη δημιουργία ευνοϊκών εξωτερικών συνθηκών για την ανάπτυξή της και την εδραίωση της θέσης της ως ένα από τα κέντρα του σύγχρονου κόσμου. Προηγουμένως, περιλαμβάνονταν μεταξύ των κύριων στόχων.

Η διασφάλιση της ασφάλειας

Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της για να υπερασπιστεί ή να αποτρέψει μια επίθεση εναντίον της ίδιας ή των συμμάχων της, να επιλύσει κρίσεις (μεταξύ άλλων όπως αποφασίζεται από «δομές συλλογικής ασφάλειας με ρωσική συμμετοχή στην περιοχή ευθύνης τους»), να προστατεύσει τους πολίτες της στο εξωτερικό και να καταπολεμήσει τη διεθνή τρομοκρατία και την πειρατεία. Η έννοια αυτή στο προηγούμενο κείμενο του 2016 δεν είχε αυτή τη ρήτρα.

Θα συνδράμει τους συμμάχους και τους εταίρους της ανεξάρτητα από τη διεθνή αναγνώρισή τους.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρεί ότι οι δυνάμεις της μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Η Μόσχα επιδιώκει να παρέχει ασφάλεια εξίσου σε όλα τα κράτη, αλλά μόνο βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. Η προηγούμενη αντίληψη του 2016 δεν αναφερόταν στην αμοιβαιότητα, αλλά σημείωνε τη σημασία του ΟΑΣΕ ως μηχανισμού για την οικοδόμηση της πανευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα διερευνήσει την εικαζόμενη ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Η Ρωσία θα αντιταχθεί στις προσπάθειες αυθαίρετης ερμηνείας των αρχών του Διεθνούς Δικαίου που κατοχυρώνονται στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ υποτιμάται τεχνητά ως πλατφόρμα για τη συμφιλίωση των συμφερόντων των ηγετικών Εθνών.

Η Μόσχα σκοπεύει επίσης να αποκαταστήσει το ρόλο του ΟΗΕ ως «κεντρικού συντονιστικού μηχανισμού» για το συντονισμό των συμφερόντων των χωρών μελών του παγκόσμιου οργανισμού.

Η Ρωσία σκοπεύει να αυξήσει τον ρόλο της στις ειρηνευτικές δραστηριότητες του ΟΗΕ και του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης Ασφαλείας.

Η Μόσχα θα δώσει προσοχή στην εξουδετέρωση των απειλών ασφαλείας από μη φιλικά ευρωπαϊκά και Νατοϊκά κράτη.

Η Ρωσία θα αναπτύξει στρατιωτική και στρατιωτικοτεχνική συνεργασία με τους συμμάχους της για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Η Ρωσία σκοπεύει να αναπτύξει ενεργά τη συνεργασία σε όλους τους τομείς με τους συμμάχους και τους εταίρους, καθώς και να καταστείλει τις προσπάθειες μη φιλικών χωρών να παρεμποδίσουν τη συνεργασία τους.

Η Μόσχα θα εντείνει τη διαδικασία επισημοποίησης βάσει του διεθνούς δικαίου των κρατικών της συνόρων και της δικαιοδοσίας της επί των εδαφών που ελέγχει.

Η Ρωσία θα απαντήσει με ασύμμετρα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων, στις απειλές κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Οι διεθνείς σχέσεις

Η Ρωσία επιδιώκει ένα σύστημα διεθνών σχέσεων που θα προστατεύει την ταυτότητα και τις ίσες συνθήκες ανάπτυξης όλων των κρατών και θα αυξάνει τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία.

Στις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας περιλαμβάνονται το αδιαίρετο της ασφάλειας και η απόρριψη της ηγεμονίας στις διεθνείς υποθέσεις. Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας είναι ειρηνική, ανοικτή, προβλέψιμη και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Η Μόσχα υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την προστασία των «οικουμενικών και παραδοσιακών πνευματικών και ηθικών αξιών». Αυτός είναι ένας νέος όρος – ο προηγούμενος αναφερόταν μόνο για την ανάγκη διαμόρφωσης «θεμελιωδών αξιών» που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στο δυναμικό των μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών.

Η ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες ενός πολυπολικού κόσμου. Ταυτόχρονα, η Μόσχα θα αντιταχθεί στις προσπάθειες αναθεώρησης των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

Μόνο με το συνδυασμό του δυναμικού και των καλόπιστων προσπαθειών όλου του κόσμου είναι δυνατή η επίλυση των προβλημάτων της εποχής μας.

Η Ρωσία θεωρεί ότι η αντιμετώπιση της ρωσοφοβίας, η προστασία της ρωσικής γλώσσας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο αγώνας για την ιστορική αλήθεια αποτελούν προτεραιότητα της ανθρωπιστικής της πολιτικής.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα δώσει προτεραιότητα στη βελτίωση των διεθνών μηχανισμών για τη ρύθμιση και την προστασία των μέσων ενημέρωσης. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα δώσει προτεραιότητα στην κοινοποίηση αληθινών πληροφοριών για τις πολιτικές της σε ξένα ακροατήρια.

Η Μόσχα έχει διαπιστώσει μείωση της αποτελεσματικότητας της διπλωματίας στο πλαίσιο του ελλείμματος εμπιστοσύνης.

Η Ρωσία θα προωθήσει μη πολιτικοποιημένες διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα αποτρέψει τη διασυνοριακή βλάβη του περιβάλλοντός της, ιδίως την εισαγωγή ρύπων.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα αντιταχθεί στην πολιτικοποίηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας.

Οι σχέσεις με τη Δύση

Η Ρωσία δεν θεωρεί τον εαυτό της εχθρό της Δύσης και δεν απομονώνεται από αυτήν – υπολογίζει ότι οι δυτικές χώρες θα συνειδητοποιήσουν τη ματαιότητα της σύγκρουσης με τη Μόσχα και θα αποδεχθούν την πολυπολικότητα.

Ταυτόχρονα, προτεραιότητα της Ρωσίας θα είναι να εξαλείψει τα «υπολείμματα κυριαρχίας» των ΗΠΑ και άλλων μη φιλικών κρατών στις παγκόσμιες υποθέσεις, να μειώσει τις δυνατότητές τους να καταχραστούν τη θέση τους στην οικονομία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε κάθε χώρα να παραιτηθεί από τις νεοαποικιακές και ηγεμονικές φιλοδοξίες. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Ρωσίας αποτελεί απειλή για τη δυτική ηγεμονία.

Η Μόσχα βλέπει την πορεία της Ουάσιγκτον ως σημαντική πηγή κινδύνου για τη δική της και τη διεθνή ασφάλεια, για την ειρήνη και για τη δίκαιη ανάπτυξη της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται πλέον για την «οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών σχέσεων» με τις ΗΠΑ, αλλά για την «ειρηνική συνύπαρξη» και τη «δημιουργία μιας ισορροπίας συμφερόντων».

Η αποκήρυξη των αντιρωσικών πολιτικών και η ανεξαρτησία από τις ΗΠΑ θα ήταν επωφελής για την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης.

Οι προοπτικές διαμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να εγκαταλείψει την κυριαρχία της ισχύος της.

Η επιβολή καταστροφικών νεοφιλελεύθερων ιδεολογιών έχει γίνει μια συνήθης μορφή παρέμβασης στις υποθέσεις κυρίαρχων χωρών. Η νέα αντίληψη σημειώνει ότι οι χώρες με νεοαποικιοκρατική σκέψη δεν αναγνωρίζουν τις πραγματικότητες ενός πολυπολικού κόσμου.

Η νέα αντίληψη εισάγει την έννοια των «αγγλοσαξονικών χωρών». Οι σχέσεις με αυτές θα οικοδομηθούν «ανάλογα με το βαθμό προθυμίας τους να εγκαταλείψουν την εχθρική τους πορεία απέναντι στη Ρωσία και να σεβαστούν τα νόμιμα συμφέροντά της».

Η αναγνώριση από την Ευρώπη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην ειρηνική συνύπαρξη με τη Ρωσία θα βοηθήσει τις χώρες αυτές να πάρουν τη θέση που τους αξίζει σε έναν πολυπολικό κόσμο.

Η Μόσχα βλέπει τους κινδύνους επιδείνωσης των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκονται μεγάλες χώρες και την κλιμάκωσή τους σε τοπικό ή παγκόσμιο πόλεμο. Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών καθορίζονται όλο και περισσότερο από τον παράγοντα της ισχύος.

Τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ακολουθούν μια «επιθετική πολιτική» έναντι της Ρωσίας. Η Μόσχα ενδιαφέρεται για ένα νέο μοντέλο συνύπαρξης μαζί τους, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική εγγύτητα και τους ιστορικά εδραιωμένους δεσμούς- ο κύριος παράγοντας που περιπλέκει την εξομάλυνση των σχέσεων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με τον κόσμο

Η Ευρασία πρέπει να γίνει ένας χώρος ειρήνης, σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ευημερίας – αυτό είναι το εμβληματικό σχέδιο της Ρωσίας για τον 21ο αιώνα. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα δώσει προτεραιότητα στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οικονομικού και πολιτικού χώρου στην Ευρασία.

Ο κύριος στόχος στο εγγύς εξωτερικό (η έννοια αυτή δεν υπήρχε στην ιδέα του 2016) είναι να μετατραπεί η περιοχή σε ζώνη ειρήνης, καλής γειτονίας και ευημερίας. Η Μόσχα σκοπεύει να επιλύσει τις συγκρούσεις εδώ και να αποτρέψει τις έγχρωμες επαναστάσεις, καθώς και να αντιμετωπίσει την εμφάνιση στρατιωτικών υποδομών μη φιλικών κρατών στις χώρες αυτές.

Ενώ η προηγούμενη αντίληψη δήλωνε το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ουκρανία και την επίλυση της εσωτερικής ουκρανικής σύγκρουσης, το νέο έγγραφο δεν αναφέρει καθόλου την Ουκρανία – μόνο την «ουκρανική κατεύθυνση» στην οποία η Ρωσία υπερασπίζεται τα ζωτικά της συμφέροντα.

Το σύστημα των διεθνών σχέσεων θα πρέπει να βασίζεται στην κυρίαρχη ισότητα και τη μη παρέμβαση στις υποθέσεις των χωρών.

Ως απάντηση στις εξωτερικές πιέσεις και την κρίση της παγκόσμιας τάξης, οι καταπιεσμένες χώρες ενισχύουν φυσικά τη συνεργασία.

Η Ρωσία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την εμβάθυνση των δεσμών με τα φιλικά παγκόσμια κέντρα ισχύος, την Ινδία και την Κίνα.

Θα προωθήσει επίσης την Αφρική ως κέντρο επιρροής για την παγκόσμια ανάπτυξη και θα ενισχύσει τη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική (ξεχωρίζουν η Βραζιλία, η Βενεζουέλα, η Κούβα και η Νικαράγουα). Η Ρωσία θα στηρίξει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης τόσο εδώ όσο και στη Μέση Ανατολή και την Άπω Ανατολή.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα συνεχίσει να ενισχύει τους αμοιβαία επωφελείς δεσμούς με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και να στηρίζει τις χώρες της περιοχής που δέχονται πιέσεις από τις ΗΠΑ.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα δώσει προτεραιότητα στην υποστήριξη των αφρικανικών χωρών σε θέματα ασφάλειας, διατροφής και στρατιωτικής συνεργασίας.

Η Ρωσία τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης του δυναμικού και της αναβάθμισης του ρόλου των SCO, BRICS, CIS και CSTO στον κόσμο. Η Μόσχα θα δώσει προσοχή στην υποστήριξη της ολοκλήρωσης στο πλαίσιο των συμμαχιών στην ΑΠΔ, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Η Ρωσία θα αντιταχθεί στις προσπάθειες υπονόμευσης του συστήματος που δημιουργήθηκε γύρω από την ASEAN στον τομέα της ασφάλειας και της ανάπτυξης που βασίζεται στην ισότητα.

Η Μόσχα θα ενισχύσει τη συνολική, αμοιβαία επωφελή συνεργασία με έναν φιλικό ισλαμικό πολιτισμό.

Η Ρωσία αντιτίθεται στην πολιτική των διαχωριστικών γραμμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Η Ρωσική Ομοσπονδία επιδιώκει την ειρηνική επίλυση των διεθνών ζητημάτων στην Αρκτική. Η Μόσχα ενδιαφέρεται να διατηρήσει την Ανταρκτική ως αποστρατιωτικοποιημένο ειρηνικό χώρο.

Η Ρωσία στοχεύει στη διασφάλιση των συμφερόντων της στους ωκεανούς, το διάστημα και τον εναέριο χώρο του πλανήτη.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα παράσχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, ο λαός των οποίων έχει επιλέξει τη βαθύτερη ενσωμάτωση μαζί της.

Η Μόσχα θεωρεί ως προτεραιότητά της την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή της Κασπίας Θάλασσας.

Η Ρωσία προτίθεται να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Ιράν, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τη Συρία.

Η οικονομία

Η Ρωσία θα καταπολεμήσει το μονοπώλιο μη φιλικών χωρών στην παγκόσμια οικονομία. Η Μόσχα επιδιώκει επίσης να διασφαλίσει την οικονομική της ασφάλεια και να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία.

Η Μόσχα στοχεύει στην αύξηση των μη ενεργειακών εξαγωγών της με αναπροσανατολισμό προς τα κράτη που ακολουθούν ουδέτερη πολιτική.

Η Ρωσία θα συμβάλει στην προσαρμογή του παγκόσμιου νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος στις πραγματικότητες ενός πολυπολικού κόσμου.

Η Μόσχα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη μιας αποπολιτικοποιημένης υποδομής διεθνών πληρωμών.

Η Ρωσία επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης στις παγκόσμιες αγορές και να προστατεύσει τους οργανισμούς, τις επενδύσεις και τα αγαθά της από τις διακρίσεις.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής συνεργασίας στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Πηγή: ieidiseis.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Η ακρίβεια αφαίρεσε έναν ολόκληρο μισθό

Πάνω από 1.000 ευρώ το χρόνο κόστισε στον μέσο...

Στέφανος Κασσελάκης σε ΑΔΕΔΥ: Αυξήσεις 10% και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Την αμέριστη στήριξή του στην αυριανή απεργία της ΑΔΕΔΥ...

Μαύρη τρύπα στις αρχές του Κράτους Δικαίου

Είναι να απορεί κανείς με την αβάσταχτη ελαφρότητα με...

Σύγκρουση Μαρινάκη – Ανδρουλάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ανταλλαγή πυρών μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έφερε σήμερα η...
Διαφήμιση