Έχουν ξεφύγει! Κυβερνητική πρόταση για Επιτροπή Λογοκρισίας στα ΜΜΕ

Ημερομηνία:

Διαφήμιση

Η σκοτεινή περίοδος, λόγω των υποκλοπών, της κυβέρνησης Μητσοτάκη φαίνεται ότι έχει συνέχεια. Και αυτό γιατί με το σχέδιο νόμου για τον Τύπο που έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση, εκτός από τα «δωράκια» στους καναλάρχες με την δυνατότητα απολύσεων εργαζόμενων, δείχνει, με άλλη διάταξη, να γυρνάει πίσω τον χρόνο – στην μαύρη επταετία της Χούντας. Τότε που υπήρχε Επιτροπή Λογοκρισίας του Τύπου.

Μπορεί μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε σπιθαμή ηθικής και δεοντολογίας, από την στιγμή που την έπιασαν με τον… κοριό στο χέρι – στο αυτί σωστότερα – να νομοθετεί για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας; Μια επιτροπή η οποία θα τσεκάρει τη δεοντολογία εφημερίδων και ιστοσελίδων και θα αποφασίζει αν θα μπορούν να λάβουν κρατική χρηματοδότηση.

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, πάντως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με διάταξη της συστήνει επιτροπή, η οποία ελέγχει αν κάποια εφημερίδα ή κάποιο ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης τηρεί τη δεοντολογία και εφόσον κρίνει ότι δεν το κάνει, θα τη διαγράφει από το Μητρώο Έντυπου Τύπου και για τουλάχιστον δύο χρόνια θα της στερεί πλήρως την πρόσβαση στην κρατική διαφήμιση.

Η κυβέρνηση δείχνει να ξεχνάει, με την προωθούμενη ρύθμιση που βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης, πως για τα Μέσα Ενημέρωσης και για τα ζητήματα δεοντολογίας, υπάρχουν τα αρμόδια δημοσιογραφικά όργανα και οι ενώσεις. Σύμφωνα με την διάταξη στην Επιτροπή αυτή θα μετέχουν εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μπότση, ο οποίος θα καταλάβει την θέση του Προέδρου της Επιτροπής, τρεις εκπρόσωποι ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης, δηλαδή ένας ιδιοκτήτης ενημερωτικής ιστοσελίδας, ένας ιδιοκτήτης εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας και ένας ιδιοκτήτης εφημερίδας της περιφέρειας. Δύο εκπρόσωποι δημοσιογραφικών συνδικαλιστικών ενώσεων, δηλαδή της ΕΣΗΕΑ και της ΠΟΕΣΥ, δύο καθηγητές πανεπιστημίου με αντικείμενο τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία και ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Ειδικότερα, το επίμαχο άρθρο τιτλοφορείται: «Άρθρο 22 Σύσταση Επιτροπής για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας» και αναφέρει:

1.Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή του Μέρους Β’. Για την κρίση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.).

2.Η Ειδική Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής: α) έναν (1) εκπρόσωπο του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», ως Προέδρο, β) δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκ των οποίων το ένα (1) ορίζεται Αντιπρόεδρος, γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.), δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.), στ) ένα (1) μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και η) έναν (1) εκπρόσωπο του επαρχιακού τύπου. Η θητεία των μελών της είναι διετής. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 24, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην Επιτροπή ορίζεται από έκαστο μέλος αυτής.

3.Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως κατά την κρίση των μελών της, είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον μέσου του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των καταγγελλομένων θεμάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα.

4.Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγγραφη διατύπωση γνώμης, προς τον σκοπό έκδοσης των αποφάσεων των άρθρων 9 και 16.

5.Επιχείρηση που διαγράφεται από τα Μητρώα, δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ένταξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 11 και κατόπιν γνώμης της Ειδικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης έκδοσης του εντύπου ή λειτουργίας της ιστοσελίδας, το εναπομείναν της διετίας διάστημα ισχύει για τη διάδοχο επιχείρηση.

6.Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, εμπειρογνώμονες και μεταφραστές και εν γένει οποιουσδήποτε ειδικούς επιστήμονες κατά την κρίση της.

7.Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)]. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

8.Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε..

Πηγή: ieidiseis.gr

Διαφήμιση

Κοινοποιήστε:

Διαφήμιση

Δημοφιλή

Διαφήμιση

Περισσότερα Νέα

Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ντόναλντ Σάδερλαντ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο ηθοποιός Donald Sutherland. Ο θρυλικός...

Πορεία στο Σύνταγμα με σύνθημα “Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργαζόμενους” (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

«Η ΛΑΡΚΟ ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα...

Μητσοτάκης αμετανόητος, με υποσχέσεις και δειλά επικοινωνιακά πυροτεχνήματα

Μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ...
Διαφήμιση